Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Závodění ] > Pokus o analýzu úspěšnosti závodníků podle jejich stanovišť při ME Slovensko 2013

Vytvořeno: 01.11.2013, Aktualizováno: 11.11.2013


Pokus o analýzu úspěšnosti závodníků podle jejich stanovišť při ME Slovensko 2013

Autor: Karel Křivanec a Martin Musil

Je celkem jisté, že náš pokus o rozbor vlivu stanovišť na umístění závodníků při nedávném mistrovství Evropy na Slovensku, je zatížen celou řadou dalších vlivů, které v tomto rozboru nemůžeme zohlednit. Jde například i o to, jak kvalitní závodníci se sejdou na konkrétním stanovišti, nebo jaký byl průběh počasí a změny vodních stavů během tří dní soutěže.

Pro tuto analýzu jsme požili jen údaj o celkovém umístění závodníka na jeho stanovišti a tyto výsledky jsou v tabulkách z jednotlivých závodních úseků. První číslo je umístění závodníka a druhé číslo je počet ulovených ryb. Vzhledem k tomu, že se soutěže účastnil i jeden bulharský soutěžící, musela být ostatní místa obsazena domácími rybáři, kteří se sice nepočítali do oficiálních výsledků, ale slovenští organizátoři uvedli i jejich neoficiální úlovky, které byly použity i pro tento rozbor. Některé výsledky těchto individuálů jsou jen těžko vysvětlitelné a vzhledem k tomu, že jsou často výrazně lepší než výsledky oficiálních domácích závodníků, necháme na čtenářích, aby si udělali svůj úsudek.

V hlavním rozboru jsme se zaměřili na výsledky závodníků České republiky a Španělska, kteří spolu sváděli velmi vyrovnaný zápas až do poslední chvíle. K našemu týmu se přiklonilo štěstí v pátém kole, kdy po polovině závodu došlo k dešťové přeháňce, která zmařila španělskému týmu vítězství, protože se ryby nezvedaly k hladině tak jako v ostatních kolech.

Otázka, kde hledat příčiny tak náhlého zlepšení Španělů v posledních letech, má celkem prosté vysvětlení. Španělský tým byl vždy velmi dobrý, ale jeho chybou bylo, že přijížděl k šampionátům bez jakékoliv přípravy. Tento přístup se v poslední době změnil, a proto budeme muset s tímto týmem začít velmi vážně počítat i do budoucna.

Naše představy o tom, že vylosování bylo pro Španěly mnohem lepší než pro naše závodníky se nepotvrdilo. Součet všech umístění na českých stanovištích byl 1067 a španělský součet byl 1048. Jedná se o rozdíl menší než 2 %, který je pod hladinou statistické významnosti a proto můžeme říci, že oba týmy měly v konečném výsledku prakticky stejně bonitní stanoviště.

Co se týká soutěže jednotlivců, je však vliv stanoviště celkem zřejmý. To je vidět v konečném umístění závodníků jednotlivých týmů. Jistou výjimku můžeme najít jen u českého závodníka Romana Jörky, který obsadil šesté místo a měl přitom špatný los se součtem stanovišť 232, zatímco třeba součet stanovišť posledního Španěla - 22. Miguela Matilly je 237. Nejhorší součet stanovišť měl ale 16. Roman Heimlich – 274.

Nejlepší stanoviště šampionátu měla součet umístění všech závodníků devět a jednalo se o čísla 10 v sektoru II a číslo 13 v sektoru V. Nejhorší skóre vykázalo součet 68 umístění – č. 5 v sektoru II. Dá se říci, že stanoviště se součtem do 20 lze označit jako vyhrávací, do součtu 30 jako velmi dobrá, ve škále 31 – 40 jako dobrá až průměrná, 41 – 50 podprůměrná, 51 – 60 špatná a 61 a více jako velmi špatná. Vyhrát na nejlepším stanovišti může prakticky kdokoliv, zato udělat dobrý výsledek na špatném stanovišti je důkazem pravé kvality závodníka. Jako příklad lze uvést právě vítězství Romana Heimlicha v prvním kole v sektoru III na stanovišti č. 7, které má bonitu 59 (a to jen díky výkonu Romana, jinak by se dostalo hodně pod 60 bodů).

Jak už bylo uvedeno na začátku, je zde ještě celá řada dalších vlivů, které se nám nepodařilo zachytit. Takovýto rozbor nelze provádět při všech šampionátech, ale ten slovenský byl velmi vhodný z toho důvodu, že revíry byly výborně zarybněné a tak se vliv náhodných úlovků významně omezil. Podrobné analýzy jednotlivých sektorů by zabraly jistě hodně místa, ale my to necháme na případných zájemcích, aby si pohráli s přiloženými tabulkami.

 PDF ke stažení  Tabulky (PDF, 226 kB)


© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky