Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Závodění ] > Mistrovství světa v muškaření bude po 18 letech znovu v ČR

Vytvořeno: 02.06.2013, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: Karel Křivanec

Mistrovství světa v muškaření bude po 18 letech znovu v ČR

Jak jsme informovali v minulém čísle ČM, uskuteční se v příštím roce v Jižních Čechách 34. Mistrovství světa dospělých v muškaření. Původně zamýšlený první červnový týden musel být vyměněn za konec května, protože tato akce bude navazovat na mistrovství Britského společenství národů a mimoevropští závodníci k nám přijedou přímo z tohoto šampionátu. Konečné datum tohoto druhého českého MS bylo tedy stanoveno na 27.5. – 1. 6. 2014.

Když jsem v roce 1996 připravoval 16. MS v Č. Krumlově, bylo velmi málo času na přípravu (3 měsíce), protože jsme náš první šampionát pořádali místo Španělska, které se vzdalo na poslední chvíli pořadatelství. I tentokrát budeme tahat kaštany z ohně, protože to nyní vzdala Belgie, ale času bude na přípravu dostatek. Po přidělení pořadatelství schválila Rada ČRS přesun všech kompetenci na Jihočeský územní svaz, který tak bude vlastním pořadatelem celé akce. Ve středu 15. května už proběhla úvodní schůze organizačního výboru mistrovství, kterou řídil rybářský hospodář JćÚS Dr. Milan Hladík, který byl pověřen funkcí mezinárodního organizátora. Zkušeností pro tuto funkcí má dostatek, neboť již velice dobře zvládl tuto roli při mistrovství Evropy před dvěma lety a navíc pořádá každoročně významný seriál Hanak Open.

Z uvedených skutečností vyplývá, že se bude MS 2014 konat na půdorysu mistrovství Evropy 2011, tedy jedna trať bude vytyčena na revíru Vltava 29 P v Čertových proudech a dva úseky budou na Vltavě 28 pod Vyšším Brodem a Vltavě 27 pod Rožmberkem. Zbývající dva závody se budou konat na stojaté vodě. Lodní závod bude umístěn na vyrovnávací nádrž Lipno II nad Vyšším Brodem a břehový závod pak proběhne na známé pstruhové nádrži Květoňov u Kaplice. Konkrétní provedení závodních úseků bude záviset na počtu přihlášených zemí, kterých by mohlo být asi 25. Všechny tratě budou dobře zarybněny a před vlastním šampionátem budou ještě asi 14 dní hájeny.

Účastníci závodů budou tentokrát ubytováni ve Wellness Hotelu Frymburk. Oficiální zahájení MS se plánuje na úterý 27. 5. 2014 na náměstí ve Frymburku a po zahájení bude projížďka po Lipně. Středa a čtvrtek budou vyhrazeny pro oficiální tréninky a vlastní závody se budou konat od pátku 30. května do neděle 1. června. Závody na velké Vltavě se budou konat v ranních a večerních hodinách, podobně jako při ME. Vyhlášení výsledků a předání cen má proběhnout v klášterní zahradě ve Vyšším Brodu v neděli navečer a závěrečný banket bude v hotelu ve Frymburku.

K vlastnímu průběhu závodů bude potřeba značný počet rozhodčích z řad členů ČRS, což si vyžádá nemalé organizační úsilí nejen pořadatelů, ale i příslušných místních organizací ČRS. Počítá se s tím, že mimořádné zarybnění, které bude zaplaceno z vybraného startovného od jednotlivých zúčastněných týmů, by mělo by být zhruba dvojnásobné oproti ME 2011. Dá se předpokládat, že tým ČR bude patřit k hlavním favoritům tohoto mistrovství. Organizátoři doufají, že tato významná mezinárodní událost přiláká do dějiště šampionátu i dostatek diváků pro sledování tohoto světového klání sportovních rybářů.


© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky