Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Závodění ] > Co přinesl kongres FIPS-Mou v Portugalsku

Vytvořeno: 03.05.2013, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: Jiří Pejchar

Co přinesl kongres FIPS-Mou v Portugalsku

V pátek 26. dubna odpoledne se v Lisabonu konal kongres FIPS-Mouche. Byl jsem zde delegátem s úkolem zajistit a co nejvíce uhájit názorový postoj odboru ČRS - LRU muška k navrhovaným změnám závodního řádu. Konference byla mimo jiné také volební a byl jsem nominován za ČR na funkci druhého VICE-presidenta FIPS-Mouche. Samotná konference probíhala takto dle programu:

 1. President FIPS-Mouche Paul Vekemans zahájil kongres.
 2. Dle prezentace bylo přítomno 23 zástupců členských států a kongres byl stanoven usnášení schopným.
 3. Paul Vekemans v krátkosti shrnul loňskou konferenci ve Španělské Milille.
 4. Byl schválen program schůze.
 5. Mário Podmanik prezentoval finanční zprávu FIPS-Mouche za roky 2011 a 2012.
 6. Byli představeni nové státy ucházející se o členství ve FIPS-Mouche. Přihlášky na kongres zaslaly Chile, Mongolsko, Lotyšsko a Indie. První tři státy byly přijaty až na Indii, která nedoložila žádné dokumenty o svém statusu organizace.
 7. Diskuse o závodních pravidlech byla velmi dlouhá a podle mě pro ČR úspěšná tak na 50 %.

  Popíši důležité body dle čísel z mezinárodního řádu:

  2.3 Byla stanovena nová kategorie Masters - nad 50 let věku

  9.7 Během břehového závodu (řeka, jezero) smí pouze závodník brodit ve svém úseku. Závodník má mít vždy kontakt se břehem nebo dnem. Plavání není povoleno.

  15.5 Během lodního závodu nesmí kapitán týmu komunikovat se svým závodníkem.

  20.3 Rozhodčí nesmí vstupovat do vody během břehového závodu.

  20.9 Mezinárodní rozhodčí k domácím závodníkům jsou nominováni prezidiem FIPS-Mouche.

  26.1 Bylo navrhováno omezit AFTM muškařské šňůry od 3 nahoru, ale toto bylo většinově zamítnuto. Takže závodník smí používat jakékoliv továrně vyráběné šňůry kromě těch s olověným jádrem.

  26.4 Na muškařskou šňůru nesmí být přidán žádný prvek navíc, který by mohl fungovat jako zátěž či jako nadnášedlo. Pokud je pro spojení návazce a šňůry použita splétaná rychlospojka, nesmí být delší než 10 cm.

  27.1 Smí být použit pouze jednoduchý monofilní návazec o maximální délce dvou délek prutu. Myšleno od šňůry po koncovou mušku.

  27.2 Návazec může být svazovaný a musí se postupně ztenčovat nebo mít stejný průměr. Uzly na nástavci nesmí být blíže než 30 cm.

  27.3 Na návazec nesmí být přidán žádný prvek navíc, který by mohl fungovat jako zátěž či jako nadnášedlo.

  28.5 Pokud závodník použije více než jednu mušku na návazci nesmí být délka háčku mušky větší než 20 mm. Muška na takovémto háčku nesmí mít průměr mušky větší než 5 mm. Pokud je háček jediné mušky delší než 20 mm, pak nesmí maximální průměr mušky přesáhnout 3 mm. Pokud závodník loví pouze na jednu mušku nesmí být háček delší než 40 mm.

  30.1.f Rozhodčí nesmí během závodu používat žádná komunikační zařízení. Použít jej smí jen v tom případě, když ho závodník požádá o řešení nějakého problému pravidel či z bezpečnostního důvodu.

 8. Byly projednány změny statusu FIPS-Mouche.
 9. Volby presidia FIPS-Mouche. Staronovým presidentem FIPS-Mouche byl jednohlasně zvolen Paul Vekemans (Belgie). Prvním Vice-presidentem byl jednohlasně zvolen Mario Podmanik (Slovensko). Na post druhého Vice-presidenta jsme byli dva kandidáti. Borut Jerše (Slovinsko) a Jiří Pejchar (ČR). V tajném hlasování zvítězil 11:8 Borut Jerše a stal se druhým Vice-presidentem. Novým generálním sekretářem FIPS-Mouche se stal Ilka Pirrinen z Finska.
 10. Byly schváleny šampionáty do roku 2016:

  Senioři 2014 – ČR, 2015 – Bosna a Hercegovina, 2016 – USA (Colorado)

  Junioři 2014 – Polsko, 2015 – USA (Colorado), 2016 – Španělsko

  Masters 2014 – Chile

Na závěr zrušil kongres trest z loňska pro Martina Musila, za jeho kritiku Presidia FIPS-Mou po mistrovství světa v Itálii a povolil mu účast na všech akcích FIPS-Mou již pro letošní sezóny. Schválené změny platí od letoška pro soutěže pořádané FIPS-Mou (MS, MSJ a ME), do českého soutěžního řádu budou zahrnuty až od příštího roku.


© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky