Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Ostatní ] > [ Stalo se ... ] > Křtiny na parníku

Vytvořeno: 03.11.2012, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: Karel Křivanec

Křtiny na parníku

Ve čtvrtek 4. října 2012 se konala v Praze na Vltavě ojedinělá akce v již poměrně dlouhých dějinách ČRS. Byl to lodní výlet parníkem Hamburg po Vltavě, který začal už ráno výjezdním zasedáním Rady ČRS. Hlavní část této plavby pak pokračovala od 15 hodin, kdy se k členům Rady připojili pozvaní hosté z Ministerstva zemědělství v čele se sekčním šéfem Dr. Pondělíčkem a vzácní hosté z Parlamentu ČR v čele s poslancem Papežem. Důvodem této návštěvy byly křtiny nové encyklopedické knihy „ Rybářství a rybolov“, kterou právě v té době vydal Český rybářský svaz v nakladatelství Gammapress. Kniha o formátu A 3 je členěna do 17 kapitol, má 376 stran a vyšla v nákladu 5200 výtisků. Vzhledem k tomu, že hlavní část finančních prostředků byla poskytnuta z Evropského rybářského fondu, je tato publikace neprodejná a bude se distribuovat v rámci ČRS na jednotliví kraje a do MO ČRS.

Pořadatelé křtin přizvali na tuto akci i autory jednotlivých kapitol a tak jsem se svezl na parníků i já, protože jsem do ní přispěl 14 stranami v kapitole o muškaření. Kniha jako taková se jeví jako zdařilý počin ČRS a je jen škoda, že si jí běžný čtenář nebude moci nikde koupit. Vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o celkový průřez našim sportovním rybářstvím, je trochu škoda, že se do publikace nedostal alespoň stručný přehled výsledků našich sportovců, protože se máme opravdu čím chlubit. I když má tato mezinárodní činnost ČRS ve světě značný ohlas, u nás doma k ní přistupují naše elity spíš jako k něčemu okrajovému, co vlatně ani nestojí za zmínku. Po křtinách proběhlo malé občerstvení z rybích specialit, doprovázené diskusí mezi jednotlivými účastníky plavby. Dá se proto říci, že jak vydání, tak i křtiny knihy lze přiřadit ke zdařilým počinům ČRS.

 Titulní strana  Obsah knihy
 Na molu
 Dr. Šíma - předseda ČRS
 ing. Jiří Vostradovský - předseda redakční rady
 Nakladatel Mrňa a poslanec Papež
 Dobrou chuť

© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky