Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Závodění ] > Díky Čechům neprošel ani druhý pokus o zákaz francouzského nymfování

Vytvořeno: 02.04.2011, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: Karel Křivanec

Díky Čechům neprošel ani druhý pokus o zákaz francouzského nymfování

V pátek 1. dubna 2011 navečer se konalo v Římě generální zasedání Mezinárodní muškařské federace FIPS-Mou, které proběhlo v rámci řádného shromáždění CIPS. Při jarním zasedání muškařského odboru v Praze jsme zvažovali i naší účast v Římě, ale protože v programu zasedání nebylo nic závažného, rozhodli jsme se přenechat z úsporných důvodů účast na tomto jednání oficiálním delegátům ČRS na kongresu CIPS.

Jaké však bylo naše překvapení, když jsme v úterý 29. 3. zjistili, že existuje nový dokument FIPS-Mou, který rozeslal den před tím generální sekretář FIPS-Mou a v němž se navrhuje řada změn mezinárodních pravidel. Bylo to podáno jasně po dvouměsíčním termínu, který stanovuje Statut FIPS-Mou, ale presidium to pojalo tak, že onen dvouměsíční limit je určen jen pro plebejce (národní federace) a pro něj neplatí. Co k tomu dodat? Nikdo z těch pěti pánů se asi nestyděl zvednout pro takovéto hrubé pošlapání Statutu ruku! A je celkem zřejmé proč to udělali. V žaludku jim uvázlo nestravitelné sousto zvané francouzská nymfa a to jim asi kazí trávení už několik let.

V návrhu na změny byla i řada dobrých ustanovení, která byla aplikována už vloni při mistrovství světa v Polsku a ME v Bosně a nikdo proti nim neprotestoval. Hlavně se jednalo o mezinárodní rozhodčí a jejich přítomnost u domácích závodníků, což byl náš mnohaletý požadavek. Dále bylo v návrhu vylepšeno formální znění několika bodů závodního řádu, s nimiž stejně nebyly žádné problémy a do toho bylo zabaleno i několik problémových návrhů.

První návrh se týkal muškařských šňůr, u kterých by se směly používat jen šňůry od AMTMA 3 a silnější. Slabší šňůry by byly zakázány. Velmi komické ustanovení když pomyslíme na to, jak by se to dalo kontrolovat v závodě o 100 a více závodnících, kteří mají připravených několik prutů. Před dvěma roky byl hlavním argumentem presidia FIPS-Mou na třetí zamítnutí našeho návrhu na legalizaci mikrokroužků ten fakt, že rozhodčí nejsou schopni poznat co je mikrokroužek a to ani tehdy, když obdrží jeho vzorek v igelitovém sáčku. A dnes by měli poznat šňůru o AFTMA 3. Já bych si to rozhodnout netroufl a na šňůře žádná cedulka nebo značka není.

Dalším bodem bylo doporučení (?), že šňůra má při závěrečné fázi hodu vykukovat z posledního očka, ale jen při říčních závodech! To tedy nechápu vůbec, protože buď musí vykukovat nebo nemusí vykukovat z koncového očka. To by se tedy měli rozhodčí vybavit dalekohledy a při lovu na tak široké řece jako je polský San by to asi měl být už malý astronomický dalekohled. A to vše by se žádalo po rozhodčích, kteří nejsou schopni poznat mikrokroužek. Není to perfektní prostředí pro podávání protestů a neustálé spory o to, zda transparentní šňůra vykukuji či nevykukuje z prutu?

A další návrhy se týkaly nástavců. A zase jen při říčním rybolovu by se mohly používat nástavce jen dvakrát delší než je prut, na jezeře by to bylo bez limitu jako doposud. I tento bod by se mohl stát předmětem neustálého přeměřování nástavců a zdrojem řady protestů, protože při prutu dlouhém 3 m by nástavec o délce 600 cm by byl ještě v pořádku a nástavec dlouhý 601 cm (nebo už 600,1?) by už byl špatný.

Další „skvělý“ nápad v návrhu byl ten, že nástavec může být spojován pouze uzlíky, které jsou od sebe vzdáleny minimálně 30 cm. Na naše volání po legalizaci mikrokroužků, které neslouží ničemu jinému než ke spojování jednotlivých částí nástavce, si FIPS-Mou jaksi ani nevzpomněla. Argumenty o tom, kolik se tím ušetří vlasců a fluorkarbonů jim prostě nějak nevoní. A kam dá závodník starý forpas, který si mění během soutěže? Asi ho někam odhodí a ten se pak dostane do vody atd. České oficiální návrhy nechce nikdo z presidia slyšet, zato se naslouchá ústním stížnostem méně úspěšných závodníků a různých staromilců, utroušených někde v hotelu na toaletě!

A posledním útokem na moderní způsoby nymfování byl návrh, který nařizoval, že nástavec musí být pouze rovný, bez jakýchkoliv úmyslných kudrlinek, spirál a zauzlení. Tedy téměř dokonalý útok na vše nové. Je zajímavé, že presidiu jaksi uniká třeba ta skutečnost, že v pravidlech jsou od prvopočátku zakázány vystřelovací hlavice (shoting heads), ale už alespoň 10 let existují muškařské šňůry, které nejsou ničím jiným než těmito zakázanými hlavicemi. Prostě se zde stále měří dvojím metrem a asi už to lepší nebude.

Samozřejmě, že se nám tento úskok presidia FIPS-Mou s najednou se objevivším návrhem změn pravidel nelíbil. Je třeba zdůraznit, že my nejsme proti řádnému projednání a případnému i schválení některých nových ustanovení, zvláště když to posune náš sport kupředu. Proto napsal Martin Musil dopis všem členským státům FIPS-Mou, že nesouhlasíme s navrhovanými změnami, protože nebylo poskytnuto dostatek času pro jejich projednání. Tento jeho dopis se setkal s docela slušnou odezvou a při diskusi nás nejvýrazněji podpořil delegát USA Walter Ungeman. Díky obratnému jednání zástupců ČRS na tomto Římském zasedání nebylo nakonec schváleno 5 hlavních nově navrhovaných bodů a to poměrem 11 : 8 (celkem bylo přítomno 19 členských zemí).

Aprílový žert se tedy tentokrát presidium FIPS-Mou ještě nepovedl a já jsem proto záměrně neuvedl jména pánů z presidia FIPS-Mou, i když předpokládám, že je řada čtenářů zná a ví, že se opravdu snažili prosadit tento návrh jako jeden muž. Měli by si proto vzít z výsledku hlasování ponaučení, protože takto se opravdu jednat nemá. Na závěr je třeba říci, že prošel návrh, že napříště se mohou používat jen háčky konstruované jako háčky bez protihrotu a zamáčknuté či zapilované protihroty tedy nebude možno používat. Určitě se to nelíbilo některým federacím, ale na kongresu se neozvaly a tak tato změny byla přijata.

O návazcích a francouzské nymfě se bude diskutovat dál a možná, že se k tomu konečně vyjádří i Francouzi, kteří jsou stále v letargickém stavu mrtvých brouků a o ničem co se projednává vůbec neví. Asi i proto, že všechny návrhy byly podány pouze v angličtině a oni uznávají jen svůj rodný jazyk, který je také oficiálním jednacím jazykem. Kaštany z ohně za ně tedy musí vytahovat jejich největší rivalové - Češi. Presidium se asi také nevzdá svého úmyslu vrátit se k vlajícím šňůrám nad hlavou závodníků. Ale o tom to přece není, možná to pochopí až jejich následovníci, protože příští kongres je opět volební a někteří členové presidia už v něm sedí více než dvacet let a určitě si to budou chtít ještě o další čtyři roky prodloužit.


© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky