Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Ostatní ] > [ Stalo se ... ] > Jen krátké ohlédnutí za třetinou století

Vytvořeno: 31.10.2010, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: Karel Křivanec

Jen krátké ohlédnutí za třetinou století

Asi málokomu z vás neunikla krátká zprávička ze srpnového zápisu ze zasedání Jihočeského územního výboru ČRS, kde se píše o tom, že už nebudu koncem října znovu kandidovat do územního výboru. Toto rozhodnutí ve mně zrálo už delší dobu a já bych se zde chtěl jen krátce ohlédnout za polovinou svého života, kterou jsem strávil jako funkcionář krajského a pak územního výboru ČRS.

Když jsem se v květnu 1978 stal členem jihočeského krajského výboru ČRS, nebylo mi ještě ani jednatřicet let a byl jsem v tomto orgánu nejmladší. Do této funkce mne navrhl nestor jihočeské rybolovné techniky pan František Mrkáček a jednatel Josef Pražák jeho návrh akceptoval a předložil ho krajské konferenci, na které se volil nový výbor.

Jako tehdy ještě aktivní závodník v RT jsem dostal na starost sportovní činnost a byl jsem na to jaksepatří hrdý. Po dvou volebních obdobích v této funkci jsem zdědil po zesnulém Karlu Anderlovi odbor čistoty vod a stal jsem se také zástupcem hospodáře, kterým byl v té době Václav Janovský a později Rudolf Bayer st. V té době jsem aktivně závodil v muškaření a mým největším úspěchem byla stříbrná medaile na mistrovství Československa v Rožmberku nad Vltavou v roce 1987.

Na konci osmdesátých let jsem se stal předsedou akčního výboru, který se podílel na přechodu ČRS do nových podmínek a zároveň jsem se stal rybářským hospodářem pro Jižní Čechy a tyto funkci jsem vykonával po tři volební období. Ve stejném období jsem byl i členem Rady ČRS a po dvě volební období jsem byl i místopředsedou ČRS pro sportovní činnost. V té době jsem se stal předsedou ústředního odboru LRU muška a tuto funkci jsem zastával 17 let. Zúčastnil jsem se téměř všech světových a evropských šampionátů v muškaření z tohoto období jako vedoucí československého a pak českého týmu a měl jsem tak možná i malý podíl na zisku řady medailí z těchto soutěží. Z titulu své funkce jsem byl také mezinárodním organizátorem MS 1996 v Č. Krumlově, ME 2000 v Kostelci nad Orlicí a Juniorského MS v Rožmberku nad Vltavou (2005).

Před osmi roky jsem předal funkci hospodáře mladému a odborně zdatnému kolegovi a před čtyřmi roky jsem se vzdal také funkce předsedy ústředního odboru muška, do kterého jsem přivedl mladého Jihočecha, který dnes zastává funkci jeho předsedy. Po tuto dobu jsem byl stále ještě členem územního výboru a mé pověření se znovu týkalo sportovní činnosti.

Postupné uvolnění z řady významných funkcí jsem využil k tomu, že jsem napsal dvě rybářské knihy: Základy jezerního muškaření (2003) a Česká nymfa (2007). Česká nymfa se dočkala tří anglických a jednoho německého vydání. Doufám, že se mi ještě podaří vydat knihu o muškaření na Teplé Vltavě, kterou připravuji již několik let. Její pracovní název je zatím „Doberské lipanění“.

V letošním roce tedy končím po 32,5 letech nepřetržité činnosti svou přítomnost v územním výboru, protože jaksi cítím, že oněch osm funkčních období by mi už mohlo stačit. Během třetiny století jsem poznal mnoho obětavých funkcionářů na všech úrovních ČRS a navštívil jsem alespoň jednou všechny jihočeské místní organizace. Měl jsem také řadu spolupracovníků, kteří mi nezištně pomáhali a těm bych chtěl nyní za všechno poděkovat.

Rozhodl jsem se odejít z územního výboru také proto, abych uvolnil své místo někomu mladšímu, kdo bude moci ještě hodně vykonat pro další rozvoj sportovního rybolovu v Jižních Čechách. Chtěl bych také doufat, že jihočeská organizace bude i nadále pevnou součástí ČRS a přál bych si, aby se urovnaly všechny spory s Radou a nedošlo k oslabení naší rybářské organizace, jejíž stoletá historie a tradice nás všechny zavazuje k pokračování a dalšímu rozvíjení ušlechtilých myšlenek sportovního rybářství.


© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky