Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Závodění ] > Jak se dělají žebříčky

Vytvořeno: 30.01.2010, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: Karel Křivanec

Jak se dělají žebříčky

Každoroční sestavování žebříčků závodníků v muškaření má již více než dvacetiletou tradici. V první etapě, která trvala asi pět let, jsem sestavoval neoficiální žebříček podle absolutního počtu bodů získaných závodníkem během jednoho roku. V těchto začátcích to byla jen jakási kuriozita, která neměla žádnou velkou váhu. Po čase si však členové ústředního odboru na mé tabulky zvykli a najednou se začal vztah k žebříčku měnit až se dostal do oficiálního Soutěžního řádu.

V té době odbor rozhodl, že do žebříčku se bude počítat jen pět nejlepších závodů v roce a žebříček pak začal být používán i pro potřebu užšího výběru reprezentantů (dnes je to prvních 14 ze žebříčku) a vymezení kritéria pro postup na jezerní mistrovství ČR (prvních čtyřicet závodníků). To byl také důvod, proč si ho začali všímat i závodníci, kteří přímo nebojovali o místa v dresu České republiky pro MS a ME. Snaha o prosazení stejného principu i u říčního mistrovství ČR však nikdy nenalezla v ústředním odboru nadpoloviční podporu a tak je toto mistrovství především soutěží krajských družstev.

Poslední zásadnější změnou při sestavování žebříčků bylo zvýšení počtu bodovaných závodů na sedm, což se projevilo zvýšenou aktivitou v pořádání závodů skoro ve všech krajích. Naštěstí ne neujaly návrhy na bonifikaci jednotlivých závodů podle toho, kolik se jich zúčastnilo závodníků s mistrovskou a první výkonnostní třídou. Na první pohled by se mohlo zdát, že by to bylo spravedlivější, ale negativem by byla praktická nemožnost kontroly vlastního umístění ze strany jednotlivých závodníků.

Současný model sestavování žebříčku je celkem jednoduchý a závidí nám ho prakticky celý svět. Každý závodník si může snadno spočítat své body a v případě nějaké chyby se může ozvat a upozornit na ní. Jistěže se nelíbí hlavně těm, jejichž ambice přesahují vlastní schopnosti. Kdo se chce dostat až na vrchol žebříčku, ten by se měl přizpůsobit jeho obsahu a ne hledat cestu ve změnách bodování. Ono by to totiž v principu dopadlo stejně a ti co žebříček vedou, by vedli i ten změněný a jeho kritikové by zas měli co kritizovat.

Dosti často se ozývají i hlasy na omezení počtu závodů pro jednoho závodníka. Je pravda, že se v žebříčku objevují závodníci, kteří dovedou absolvovat za rok i dvacet a více soutěží a jejich výchozí pozice pro žebříček je tedy teoreticky lepší než u těch, kteří mají třeba jen 15 startů. V praxi však ti nejlepší na žebříčku však nebývají mezi „polykači závodů“. Dokáží se totiž na jednotlivé rozhodující soutěže připravit a proměnit je v nemalý bodový zisk. Ani kritika započítávání umístění ze závodů v cizině není na místě, protože se tak k nám zase dostává řada nových poznatků, které se dají využít následně i při mezinárodních závodech na MS a ME.

Je třeba říci otevřeně, že hlavním cílem sestavování žebříčků je přispívat k co možná nejobjektivnějšímu výběru reprezentantů, kteří se o konečné pozice utkají v pětikolovém závodě užšího výběru. I když se z celostátního žebříčku sestavují automaticky i žebříčky krajské, je toto možno považovat za jakýsi vedlejší produkt, který dnes často slouží i k výběru závodníků pro krajské družstvo na říční mistrovství ČR.

Samozřejmě, že se v první verzi ročního žebříčku mohou vyskytnout chyby. Nejčastěji to je z důvodu nekvalitní výsledkové listiny, ve které pořadatel nemusí vždy identifikovat závodníky se stejným příjmením (bratři) nebo stejným jménem a příjmením (otec a syn), s čímž si počítač neporadí a body může přiřknout tomu nepravému, zvláště nejde-li o závodníky dobře známé, na což bych většinou přišel sám. Velmi zřídka se může stát i to, že udělám chybu v nastavení bonifikace za závod a občas se také vyskytne zdánlivá chyba, když pořadatel krajských soutěží nedodrží zadaná kritéria a pak se musí jejich výsledky pro hodnocení do žebříčku přepočítat.

Také vloni byly podány dvě námitky proti postavení závodníka v celkovém žebříčku, obě byly uznány a žebříček byl upraven do konečné podoby, kterou zde předkládám pro první padesátku mužů v roce 2009. Více připomínek jsem během dvou měsíců neobdržel a tak uzavírám loňskou sezónu s tímto pořadím žebříčku:

 PDF ke stažení  žebříček muži 2009 (PDF, 124 kB)


© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky