Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Závodění ] > Zpráva o průběhu jarního kola I. ligy muška 2008

Vytvořeno: 30.06.2008, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: Jiří Šulc

Zpráva o průběhu jarního kola I. ligy muška 2008

Předkladatel: Jiří Šulc

Datum: 31. 5. – 1. 6. 2008

Pořadatel: MO ČRS Jaroměř

Místo: Divoká Orlice 2/Kostelec n/O, Divoká Orlice 4/Žamberk

Účast závodníků: 10 družstev 1. ligy pro rok 2008 (41 jednotlivců)

Kvalita pořadatelské činnosti a zajištění závodu:
 Šeďa s parmou

Jarní kolo 1. ligy LRU – muška bylo pořadatelskou organizací a především samotnými organizátory připraveno velmi pečlivě, důkladně a prakticky bez sebemenších problémů. Tratě byly včas připravené a s citem vytýčené. Jednotlivá družstva byla včas o důležitých faktech informována, porady probíhaly bez nejmenších potíží.

Pořadatelé věnovali všem účastníkům jarního kola pamětní medaile a také závěrečné vyhodnocení a předání cen probíhalo na patřičné úrovni. Nastoupená družstva si vyslechla slavnostní fanfáry a po té poděkoval hlavní organizátor p. Jiří Šulc předsedovi MO ČRS v Kostelci n/O p. Miroslavu Hovorkovi a jednateli MO ČRS Žamberk p. MVDr. Petru Šalanskému za vytvoření podmínek a zapůjčení revíru pro jarní kolo 1. ligy a předal jim dárkové koše. Ocenění se dostalo i sektorovým rozhodčím. Pro tři vítězná družstva měli organizátoři připravené krásné poháry pro každého člena družstva včetně trenéra.

Samostatně byly také vyhodnocovány mimo soutěž kategorie největší ulovená ryba (Vladimír Šedivý – 71 cm parma) a největší počet ulovených ryb jednotlivcem (Pavel Chyba – 84 ks ryb). Oba byli oceněni náramkovými hodinkami.

Zajištění rozhodčích:

Pořadatelé celou akci zvládli s týmem ředitel závodu/hlavní rozhodčí, sektorový rozhodčí v sektoru Helvíkovice / Žamberk a Kostelec n/Orlicí bez sebemenších potíží.

Řadoví rozhodčí se dle platného Soutěžního a Závodního řádu pro rok 2008 postupně stávali jednotliví závodníci ze zúčastněných družstev.

Závodní úseky (technická úroveň tratě):

Jarní část 1. ligy koncipovali pořadatelé do dvou odlišných sektorů.

Sektor „A“ na Divoké Orlici 4 (453056) MO ČRS Žamberk byl vytýčen v obci Helvíkovicích u Žamberka. Tento pstruhový úsek byl velmi dobře zarybněn převážně pstruhem potočním, lipanem, proudníkem a ploticí.

Řeka byla technicky náročná a úseky byly poměrně regulérní. Organizátoři věnovali i velkou pozornost slabším úsekům, které byly vynechány a označeny neutrálními úseky.

Sektor „B“ na Divoké Orlici 2 (451062) MO ČRS Kostelec n/Orlicí byl vytýčen přímo v části města na mimopstruhové vodě. Závodní úseky byly rovnoměrné bez neutrálních úseků a s velkým množstvím ryb (tloušť, proudník, ouklej, parma, ostroretka, pstruh obecný, okoun…)

Záměr připravit a prověřit dovednosti prvoligových družstev se na technicky náročných tratích s rozmanitou rybí obsádkou pořadatelům zcela jistě podařilo. Projevila se připravenost nejen jednotlivců, ale celých družstev v chytání ryb na „sucho“, „mokrou mušku“ i na „ francouzskou nymfu“ v českém podání! Rozdíly ve výkonnosti jednotlivců přes vyrovnanost úseků byly markantní. Jarní kolo mělo velmi vysokou sportovní úroveň a dostatečně a důkladně prověřilo současnou výkonnost jednotlivců a všech družstev 1. ligy.

Průběh soutěže:

Všechna soutěžní kola proběhla bez protestů a námitek jak závodníků, tak i rozhodčích včetně sektorových a hlavního. Rozhodčí komise ve složení MVDr. Petr Šalanský, ředitel závodu, Jiří Šulc, hlavní organizátor, Jan Pecina, garant, Martin Musil, zástupce Čech a Miroslav Macháček, zástupce Moravy nemusela v celém průběhu jarního kola zasedat a řešit jakýkoliv problém či protest s námitkou.

Hodnocení ubytování a stravováni:

Z možné nabídky ubytování se většina družstev ubytovala v Penzionu Pod Kapličkou v Kostelci n/O, kde měly připravené každé ráno snídaně a teplé večeře. Nabídka byla vždy ze dvou jídel, které svou kvalitou nezavdaly důvod k připomínkám či nespokojenosti. Pouze družstvo Vsetína se ubytovalo v Penzionu v Jablonném n/O a družstvo Gammarus Brno v Penzionu Podhorní mlýn. Ceny odpovídaly všeobecným zvyklostem a úrovně stravovacího a ubytovacího zařízení podobného typu.

Úlovky:

Závodníci lovili na svých úsecích poměrně mnoho druhů ryb a ve velmi slušné velikosti (pstruh potoční, lipan, parma, ostroretka, tloušť, proudník, ouklej, okoun, plotice).

Celkem bylo uloveno ve všech kolech 1938 ks (v Kostelci n/O 1128 ks a v Helvíkovicích 810 ks).

Pstruzi duhoví nebyli před závodem nasazeni.

Propagace, ceny, poháry:

Pořádající organizace MO ČRS Jaroměř, Kostelec n/O a Žamberk měly na svých internetových stránkách zveřejněné propozice jarního kola 1. ligy LRU – muška 2008 a představovaly v odkazech složení jednotlivých družstev a jejich dosavadní umístění za poslední dva roky.

Jak již bylo uvedeno, pořadatelé připravili pro všechny závodníky včetně pořadatelů pamětní medaile, nejlepší družstva byla oceněna krásnými poháry, které obdržel každý závodník a trenér. V samostatné kategorii největší ryba a největší množství chycených ryb byly vítězové odměněni náramkovými hodinkami.

Kvalita výsledkové listiny a její včasné odeslání:

Vyhodnocování jednotlivých kol měli pořadatelé zorganizované na výbornou! Za necelou hodinu po každém kole byly výsledky již kompletní a připraveny k tisku. Družstva výsledky družstev a jednotlivců dostala k dispozici jak při sobotní poradě vedoucích, tak po závěrečném vyhodnocení jarního kola.

Všem vedoucím družstev, Sportovnímu odboru LRU – muška a dalším zainteresovaným byly výsledkové listiny odeslány den po vyhlášení výsledků tj. 2. 6. 2008.

Kvalita zpracování dat do tabulek a jejich průběžné vyhodnocování a zhotovení nad rámec přehled umístění jednotlivců stojí za ocenění.


© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky