Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Ostatní ] > Hodnocení do žebříčku 2008 u dospělých beze změny

Vytvořeno: 03.03.2008, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: Karel Křivanec

Hodnocení do žebříčku 2008 u dospělých beze změny

Téměř každoročně se setkáváme se snahami o prosazení změn v hodnocení do žebříčku závodníků a zpravidla jsou v tom snahy těch méně úspěšných o snadnější postup vzhůru. Sem tam se také stane, že dostaneme návrh, který vypadá na první pohled rozumně, avšak po hlubším rozboru už tomu tak nemusí být. I po skončení loňské sezóny se objevil požadavek počítat do žebříčku maximálně tři jezerní závody z oněch sedmi započítaných, který byl také chápán jako povinné započítání tří jezerních a čtyř říčních závodů. Vzniklo totiž podezření, že by se mohli do popředí prosadit jezerní specialisté anebo naopak. Provedl jsem proto detailní rozbor sedmi nejlepších výsledků u stávajících 14 reprezentantů ČR a ukázalo se, že všechny obavy byly liché. Také obavy z převahy závodních výsledků z ciziny se neprojevily. Po předložení níže uvedené tabulky se odbor shodl na tom, že současný stav je téměř ideální a není proto třeba nic měnit Změna byla odsouhlasena u juniorů, kterým se budou od letošního roku započítávat do žebříčku pouze výsledky z pěti nejlepších juniorských závodů.

Přehled úspěšnosti reprezentantů za rok 2007 podle počtu bodovaných závodů
Pořadí Jméno závodníka Závodů Body Řeka Jezero Smíšený Cizina
1. Pešek Antonín 14 244 5 1 1 1
2. Drož Martin 14 217 4 2 1 1
3. Apjar Filip 24 215 5 2 - 2
4. Adam Tomáš 17 212 6 1 0 2
5. Starýchfojtů Tomáš 20 212 3 3 1 1
6. Slavík Igor 16 205 3 3 1 1
7. Heimlich Roman 15 203 5 2 - 0
8. Adam Jaroslav ml. 18 197 4 3 - 2
9. Šram Jaromír 19 196 4 2 1 3
10. Macháň Pavel 17 194 4 3 0 0
11. Chyba Pavel 15 190 4 2 1 1
12. Roza Luboš 17 189 5 2 - 0
13. Šeba David 15 188 5 2 - 0
14. Šedivý Vladimír 21 188 2 5 0 3

Poznámka:
0 ... účast bez bodového zisku,
- ... nelze hodnotit (neúčast)


© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky