Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Stojaté revíry ] > Nové poznatky z jezerního muškaření – Prádelní šňůra

Vytvořeno: 02.09.2007, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: ČM

Nové poznatky z jezerního muškaření – Prádelní šňůra

Převzato z FF and FT 8/2007 (Stan Headley)

Mnozí muškaři věří, že technika označovaná jako „washing line“ (prádelní šňůra) byla vyvinuta až v současnosti, ale není tomu tak. Prvně jsem se setkal s touto novinkou již před více než 15 lety při mezinárodních závodech na Grafhamu v roce 1991. Anglické družstvo ve snaze nabídnout své nymfy nade dnem s větvemi a pařezy, umístilo na konci nástavce Booby a tak se tehdy se zrodila nová a ještě bezejmenná technika, které se dnes říká „prádelní šňůra“.

Dnes se používá z mnoha různých důvodů a často i v místech bez výskytu závad na dně.

Důvod č. 1

Prádelní šňůra umožňuje muškám, jako jsou různé nymfy a kukly pakomárů, aby se s nimi mohlo lovit velmi pomalu, aniž by se přitom propadly mimo zónu, ve které ryby loví potravu. Skupina nymf nebo pup má ve svém součtu určitou hmotnost, která nutí statický nástavec potápět se stále hlouběji. Jestliže se ryby živí v přesně definované hloubce, pak je velice nutné, aby se právě zde vyskytovaly naše mušky co nejdéle. A je to právě „prádelní šňůra“, která umožňuje byt s muškami v té zóně, na kterou ryby zaměřují svou pozornost. Vznášivá muška na konci nástavce se chová jako splávek a brání nástavci, aby se potápěl hlouběji. Z toho důvodu může být použita jakákoliv muškařská šňůra, ale nejběžněji jsou to plovoucí a intermediální šňůry s potápivostí 0 – 7,5 cm za sekundu.

Důvod č. 2

Sestava mušek umístěná na „prádelní šňůře“ umožňuje lov a presentaci mušek v mnohem přirozenějším podání než stejná sestava bez vznášivé mušky na konci. Přívěsné mušky (nymfy) totiž visí na hlavním kmeni nástavce vertikálně. To umožňuje rybám je přijímat mnohem snadněji, než když by se pohybovaly ve vertikální poloze. Jakýkoliv pohyb vody, ať vyvolaný proplouvajícími rybami či vlněním hladiny, bude pohybovat nymfami ve vertikálním směru. Bez vznášivé mušky na konci bude mít jakýkoli pohyb mušek vertikální směr. Oba dva směry jsou sice přirozené a efektivní, ale převážná část pstruží potravy (kukly pakomárů) se pohybuje vertikálně anebo staticky stoji v této poloze a to nejčastěji vyprovokuje krmící se rybu.

Důvod č. 3

I když je hlavním důvodem použití koncové vznášivé mušky podpora nástavce, tak může být i tato vznášivka rybou vzata. Obecně lze použít v této sestavě jakoukoliv plovoucí mušku, připomínající plovoucí plůdek, chrostíka nebo nějaký Suspender Buzzer, je muškou č. 1 stále Booby. Použití „washing line“ tedy umožňuje rybáři nabídnout pstruhům více možností než jsou kukly pakomárů a nymfy. Koncová Booby loví čerstvě vysazené duháky, kukly a nymfy na přívěsech jsou pak určeny pro starší a vybíravější ryby.

Technika lovu

Jedná se o to položit hod v přímce a pomalu zatáhnout či popotahovat za šňůru tak, aby se přilákala ryba v důsledku vlnění vyvolaného koncovou Booby. Pak následují pomalé osmičky, které oddělí zrno od plev. Čerstvé ryby se zaměří na Booby a více vybíravé ryby se zajímají o nymfy s kukly pakomárů. Zjednodušeně řečeno, záběr na koncovou Booby velmi často registrujeme jako „vcucnutí“.

Sestavení nástavce

Nástavec pro „washing line“ může obsahovat dva nebo tři přívěsy (na Britských ostrovech je povolen lov na 4 mušky), které měří okolo 15 cm (delší jsou lepší na vybíravou rybu). Vzdálenost mezi přívěsy může být o něco kratší než normálně (90 – 120 cm), což nám zajistí, že mušky zůstanou ve správné zóně. Někteří rybáři mění i zatížení mušky podle pozice na nástavci. Těžký háček na přívěsné mušce, umístěné na nástavci u koncové Booby, zajišťuje ploché stahování mušek a zároveň potápí koncovou Booby pod hladinu rychleji, zatímco nejtěžší muška umístěná na vrchním přívěsu pomáhá k roztažení nymf ve vodním sloupci. Za situace, kdy ryby stoupají až ke hladině, ale ve vodní vrstvě pod ní není dostatek nymf a kukel, se musí lovit velmi pomaluji nebo zcela staticky. Občas je možno použít na konci i mušky typu CDC Hooper, šatlkok nebo různé chrostíky, které mohou být také velmi efektivní, ale musíte počítat s tím, že takováto muška neudrží těžší nymfy a kukly ani při rychlém stahování. V tomto případě je třeba použit plovoucí šňůru nebo „midge tip“.

 Po nahození
 Začátek stahování
 Správně stahované
 Staticky

© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky