Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Ochrana ryb ] > Rybářský řád 2007 – ochrana ryb nebo diskriminace pstruhařů?

Vytvořeno: 30.12.2006, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: Václav Stránský

Rybářský řád 2007 – ochrana ryb nebo diskriminace pstruhařů?

Vážená redakce,
jsem nespokojen se změnou v rybářském řádu pro rok 2007, tykající se lovu na pstruhových revírech. Nejdříve jsem to četl v Severočeském soupisu revírů a později i na internetu v celosvazovém. Jak jsem si zjistil, tak toto omezení nebude platit pro Jihočeský kraj. A o co se mi vlastně jedná? V bližších podmínkách v III. odstavci je doslova napsáno: „Osoba provádějící lov smí na pstruhových rybářských revírech lovit ryby přívlačí nebo na umělou mušku nejvýše tři dny v kalendářním týdnu. Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat.“

Já jen muškařím a kupuji si jen pstruhovou povolenku. Znamená to, že se teď na ryby dostanu maximálně 3krát v týdnu, ale na mušku se přece dají chytat i jiné druhy ryb. Chytit na strímra okouna nebo štiku dnes není téměř žádný problém, a že jich na větších pstruhových řekách máme dost, např. Ohře, ale to asi pánům co tuto změnu vymýšleli, nedošlo, protože asi chytají jen kapry. Nebo že by podstata byla v ochraně lososovitých ryb?

V tom případě musím oponovat, proč se tedy něco podobného nezavede i na MP revírech? Myslím, že je dost MP revírů s výskytem lososovitých ryb, jako příklad mohu uvést Ohři 7, ale i Vltava a jiné řeky. Nebo snad pstruh či lipan z MP revíru nepotřebuje ochranu? Jinak si totiž nedovedu vysvětlit, proč držitel P povolenky může lovit lososovité ryby 3krát týdně zatímco držitel MP povolenky může lovit každý den a denně si může ponechat též tři kusy lososovitých ryb, což v číslech znamená 9 ryb z P revíru proti možným 21 rybám z MP revíru a 365 možných docházek k MP vodě za rok proti 99 vycházkám na P vodu.

Při dnešním značení datumu a revíru jak na P revírech tak na MP revírech by bylo dobré, kdyby bylo nějaké omezení i na MP revírech při lovu lososovitých ryb, třeba též kroužkováním datumu. Omezení by bylo hodně, to by ale někdo musel chtít a nebát se kritiky. Důležitou a podstatnou změnou pro ochranu lososovitých ryb by bylo třeba zvýšení míry alespoň na 30cm u Pd, Po a Si a limitovat úlovky např. na 30ks ročně jak na P, tak i na MP. V omezení lovu na umělou mušku opravdu nevidím žádné řešení. Zajímal by mne názor jiných čtenářů a nejen jich. Uvítal bych, kdyby k danému problému vyjádřil i někdo kompetentní.

Václav Stránský, Hejnice


Vážený kolego,
byl jsem dr. Křivancem požádán o vyjádření k Vašemu dopisu. Vámi citované omezení docházek s muškařským nebo vláčecím prutem v ruce na pstruhové revíry bylo pro mne stejným překvapením jako pro Vás. Změna byla již v návrhu bližších podmínek, který jsme dostali od Rady ČRS k připomínkám někdy v červnu loňského roku. Nevím tedy, na návrh kterého územního svazu bylo toto opatření zavedeno, ale jelikož u ostatních svazů nebyly námitky, předpokládám, že našlo obecnou podporu. Cílem našich kolegů je snaha omezit tlak na pstruhové revíry. JčÚS ČRS tuto změnu neodsouhlasil, neboť tato změna není podle nás efektivní a to z několika důvodů:

Jestli jste si četl Zákon o rybářství a vyhlášku, možná jste si všiml, že Ministerstvu zemědělství zcela uniklo, že existují stojaté pstruhové revíry a tzv. sekundární pstruhová pásma, tedy pstruhové revíry pod přehradami, které jsou mezi nejatraktivnějšími revíry u nás. Zákon je dále napsán tak „šikovně“, že přímo vyjmenovává, na co a v jakém případě může rybářský úřad udělit výjimku, a tak na rozdíl od ministerských úředníků zcela soudní a inteligentní pracovníci na krajských úřadech nemohou dát výjimku například na lov přívlačí v podzimních měsících, lov na dírkách apod.

JčÚS se ve snaze zlepšit stav na jím spravovaných pstruhových revírech vydal jinou cestou a proto:

K dalším z Vašich návrhům uvádím toto:

Doufám, že Vás mé odpovědi uspokojí a věřím, že budete mít úspěšný rok 2007 plný rybářských zážitků.

RNDr. Milan Hladík, PhD., rybářský hospodář JčÚS ČRS

Poznámka ČM

Pokud mají naši čtenáři potřebu se k této otázce také vyjádřit, mohou tak ještě učinit. Všechny seriózní příspěvky budou publikovány.


© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky