Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Ostatní ] > [ Co se chystá ] > Program pro mladé muškaře – Monfish Junior

Vytvořeno: 01.03.2012, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: Roman Vlček

Program pro mladé muškaře – Monfish Junior

Moderní muškaření je souzněním loveckého odhodlání, technické vybavenosti, poznávání ryb, jejich zvyků a ohleduplnosti nejen k jejich životnímu prostředí. Je vpravdě životním stylem rozvíjejícím schopnosti rybáře jako odpovědnost, soustředěnost, preciznost, předvídavost, samostatnost, schopnost pozorovat okolí, rozhodnost, fyzická zdatnost a manuální zručnost. Společné vycházky k vodě pak podporují soudržnost, ohleduplnost, spolehlivost a samozřejmě zdravou konkurenci.

Je-li pro Vás muškaření lákavým koníčkem pro Vaše děti a myslíte si, že může ukojit jejich vrozený lovecký pud, poskytnout jim aktivní pobyt v krásném zdravém prostředí našich řek a vodních ploch, dát jim pocit sounáležitosti s přírodou a kolektivem stejně zapálených mladých rybářů a aktivně rozvíjet všechny již uvedené vlastnosti přidejte se k našemu projektu Monfish Junior.

MONFISH JUNIOR

Je to program pro získávání a výchovu nových muškařů z řad školní mládeže a je provozován společností Monfish s.r.o. ve spolupráci s MO ČRS Praha 10 Vinohrady.

Společnost Monfish s.r.o. se již několik let intenzivně věnuje podpoře juniorského muškařského sportu a je hlavním sponzorem juniorské muškařské reprezentace. Současně sponzoruje i dlouhodobý seriál juniorských závodů Monfish Tour. Dosud však chyběla vazba na mladé muškaře v Praze a okolí. Proto došlo ke spojení s juniorským týmem MO ČRS Praha 10 Vinohrady, která se této činnosti dlouhodobě věnuje. Jeho cílem je vytvořit v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů do přírody a formovat jejich vztah nejen k rybám, ale k životnímu prostředí obecně. V rámci sportovní činnosti mezi členy vyhledávat vhodné adepty pro účast v juniorských muškařských soutěžích a z nich vychovávat budoucí juniorské reprezentanty.

Za hlavní problém složitého získávání mladých muškařů považujeme finanční náročnost této činnosti, která může výrazně ovlivnit domácí rozpočty rodin. Jedná se o nutnou investici do materiálního vybavení (15-20 tisíc Kč), kdy po několika pokusech může dítě ztratit zájem o tuto aktivitu. Pokud vydrží a není z muškařské rodiny nastane další problém v dostupnosti vhodných vod, kde může pravidelně rybařit. Vhodné revíry jsou většinou vzdáleny od Prahy kolem 100 km.

Technické vybavení:

Proto jsme se rozhodli klub vybavit vhodným materiálem, který si budou moci v prvním půlroce děti půjčit a nákup tak rodiče mohou odložit až na dobu, kdy budou vědět, že dítě se této činnosti bude věnovat dlouhodobě.

 

Termíny schůzek:

K udržení zájmu a pocitu zdravé soutěživosti s ostatními členy organizujeme pravidelné schůzky za účasti zkušených lektorů. V zimním období v klubovně, kde se děti učí sestavovat návazce, seznamují se s potřebným technickým vybavením pro muškaření a jeho údržbou a zejména se učí vázat různé vzory mušek. V rybářské sezoně a i v zimě, pokud počasí dovolí, každou sobotu v osm hodin bude jezdit s pěti dětmi lektor s mikrobusem na vhodné revíry. S ohledem na omezenou kapacitu mikrobusu budou mít děti možnost hlásit se online prostřednictvím přihlašovacího formuláře na internetových stránkách www.monfishjunior.cz

Soustředění:

Pro jarní a letní soustředění máme předjednánu účast zkušených reprezentantů v muškaření, kteří dětem předvedou krásy muškaření a aktuální závodní techniky. Dále lektory z řad castingových specialistů (rybolovná technika) pro zdokonalení házení muškařským prutem a pro osvěžení i setkání s rybářskými osobnostmi (např. Jakub Vágner).

Komunikace:

Pro potřeby vzájemné komunikace členů a sdělování informací o závodech a zajímavostech bude zřízena samostatná stránka klubu na adrese www.monfishjunior.cz. Tam se všichni členové i zájemci dostanou k aktuálním informacím o dění v klubu, na závodech a na schůzkách.

Finanční zajištění:

Finanční zajištění činnosti klubu bude řešeno prostřednictvím sponzorských příspěvků o jejichž poskytnutí bude informace umístěna na internetové stránce klubu. Dále ze zdrojů MO ČRS Praha 10 Vinohrady a samozřejmě podporou naší společnosti Monfish. V případě potřeby bude využívána i spoluúčast rodičů (náklady na provoz mikrobusu v částce 100,- Kč na jeden den, úhrada části nákladů na ubytování během soustředění).

Celý projekt Monfish Junior vyžaduje nemalé finanční prostředky a proto žádáme všechny koho tento projekt zájmové činnosti školní mládeže zaujal o poskytnutí příspěvku.

Příspěvky můžete zasílat na účet společnosti Monfish č. 110947369/0800 vedený u České spořitelny v Praze 9, variabilní symbol 2012. Minimální výše příspěvku je 200,- Kč. Vyúčtování bude provedeno vždy jednou ročně výroční zprávou o činnosti, která bude zveřejněna na stránkách www.monfishjunior.cz a současně bude všem přispěvatelům doručena na kontaktní email pokud nám bude přispěvatelem zaslán. Na požádání jméno přispěvatele zveřejníme na stránce www.monfishjunior.cz v sekci sponzoři.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte manažera projektu Roman Vlčka, tel.: 00420 777 920 900, nebo pište na email: roman@monfish.com

Zdroj: http://monfishjunior.cz/monfish-junior-program-pro-mlade-muskare


© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky