Český muškař

 Titulní stránka
  NAŠI SPONZOŘI

 Hanák - pruty SAGE  G&T Publishing


[ Titulní stránka ] > [ Ostatní ] > [ Co se chystá ] > Letošní Kongres CIPS se koná v Praze

Vytvořeno: 01.04.2007, Aktualizováno: 05.11.2013


Autor: Karel Křivanec

Letošní Kongres CIPS se koná v Praze

Ve dnech 9. – 13. května 2007 se v Praze uskuteční již XXVIII. Kongres Mezinárodní konfederace sportovních rybářů – CIPS. Je to teprve podruhé, co se u nás koná takto významné celosvětové jednání sportovních rybářů, když to první bylo již před čtvrtstoletím v roce 1973 rovněž v Praze. Pověření organizovat tento kongres získal ČRS po mnoho let trvající snaze, neboť zájem o tuto světovou akci, která se koná jednou za dva roky, je mezi ostatními členskými státy CIPS nemalý.

Vznik CIPS se vztahuje k datu 22. ledna 1952, kdy se konal v Římě ustavující kongres Konfederace sportovních rybářů. Tato světová rybářská organizace dnes zaštiťuje 50 milionů sportovních rybářů, sdružených ve 115 národních rybářských federacích a věnuje se hlavně pořádání sportovních soutěží na úrovni světových a kontinentálních mistrovství. Vedle sportovních aktivit se věnuje i otázkám rybářské mládeže a životního prostředí.

Základní kameny CIPS tvoří čtyři světové sportovní federace a ve třech z nich závodí také reprezentanti České republiky. Největší a nejvlivnější je Federace sladkovodních rybářů (FIPS-ed), která pořádá každoročně šampionáty ve 13 kategoriích a disciplínách, jež u nás zastupují odbory plavané a přívlače. Mezinárodní muškařská federace (FIPS-Mou) je v rámci sladkovodních rybářů samostatná a pořádá každoročně tři mistrovství.

Dalším velmi významným článkem CIPS je Mezinárodní federace mořských sportů (FIPS-M), která reprezentuje slanovodní rybáře a závodníky lovící ze břehu, v mělkých mořských vodách z lodí a oceánský rybolov z velkých lodí. Celkem to představuje 17 disciplín, kterým však jako vnitrozemští příslušníci rybářského bratrstva skoro vůbec nerozumíme a tudíž se těchto soutěží ani neúčastníme.

Posledním článkem tohoto společenství je Mezinárodní federace castingu ICS, což je sport u nás dobře známý pod pojmem rybolovná technika, která přináší našim barvám pravidelně už po mnoho let tučnou medailovou žeň. V posledních letech se k ní přidávají i nemalé úspěchy našich muškařů a také představitelů české přívlače, zatímco na výraznější úspěchy v plavané stále ještě spíše čekáme.

V Českém rybářském svazu, který slaví v letošním roce 50. výročí od svého vzniku, má závodění dlouhou a bohatou tradici. Nejednou byli čeští sportovní rybáři i pořadateli velmi úspěšných světových a Evropských šampionátů, na které se stále ještě ve světě vzpomíná, i když od té doby uplynula už třeba pěkná řádka let.

ČRS však neusnul na vavřínech a tak připravuje třeba v letošním roce ve dnech 4. – 5. srpna Mistrovství světa kadetů a juniorů v plavané, které se bude konat na známém závodním úseku na Labi v Pardubicích. Bude to jistě dobrá příležitost pro naše mladé rybáře vylepšit si medailovou bilanci, protože znalost domácí vody bývá zpravidla výhodou.

Také ostatní čeští reprezentanti v rybářských sportech se připravují svědomitě na svá světová a Evropská mistrovství, i když se nad budoucností našeho závodění začínají objevovat otazníky, protože sama Česká republika na svou státní reprezentaci téměř nepřispívá a celé náročné financování mezinárodní činnosti spočívá na bedrech členů obou našich největších rybářských svazů, v jejichž vedení se ozývají hlasy pro omezení této činnosti. Doufejme, že k tomu nedojde a že se nám i v budoucnosti podaří udržet vysokou úroveň našich sportovců, která se neobejde bez měření sil na světových a Evropských šampionátech.

Květnový Kongres CIPS v Praze bude tedy dobrou příležitostí k představení naší země rybářům z nejrůznějších konců světa, včetně představení Českého rybářského svazu jako pořadatele kongresu, který si vyžádá od jeho organizátorů nemalé úsilí. V čele organizačního výboru stojí MUDr. Josef Doležal, náš bývalý úspěšný reprezentant v rybolovné technice a nyní viceprezident Mezinárodní federace castingu. Věříme, že jeho pořadatelský tým se zhostí své úlohy se ctí a že se tak ještě dlouho bude mezi sportovními rybáři z celého světa vzpomínat na kongres v Praze 2007.


© 2007 MARKOnet.cz -= tisk =- Na začátek stránky