Váš košík je prázdný

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou v souladu se zákony ČR o zásilkovém prodeji.

Na objednané zboží bude vystavena faktura a po jejím zaplacení bude zboží dodáno v co nejkratší době poštou.

Doprava

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel. Náklady na dopravu hradí zákazník.

Při převzetí zboží doporučujeme prohlédnout neporušenost obalu. Pokud je zjištěno jeho mechanické poškození, tak zkontrolujte obsah zásilky dle faktury sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním převzetí zásilky zákazník stvrzuje, že zboží dorazilo mechanicky nepoškozené.

Jakákoli další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Záruční podmínky a reklamace

Na zakoupené zboží se vztahují záruční podmínky, záruční a pozáruční servis podle českého obchodního práva. Případné reklamace budou vyřízeny v co nejkratších lhůtách po dohodě se zákazníkem. Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu v neporušeném stavu do dvou týdnů a dodavatel mu neprodleně vrátí zaplacený obnos.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

For a professional business hosting we highly recommend hostgator review or cloud hosting

© 2011 Český muškař, vytvořilo studio MARKOnet.cz, provozováno na Joomla! & VirtueMart

Joomla Templates designed by Joomla Hosting